Quảng Phong Việt Nam

Công trình : Quảng Phong Việt Nam
Năm thực hiện: 2019
QD tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống máy nén khí, máy làm lạnh nước, bảo hành bảo trì toàn bộ hệ thống.