Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Địa điểm làm việc: Hà Nội 1. Mô tả công việc + Chăm sóc các khách hàng có sẵn của công ty theo sự phân công từ cấp trên. + Khảo sát và phân tích thị trường, tạo dựng các mối quan hệ khách hàng mới. + Tư vấn, trình bày các giải pháp phù hợp theo các nhu cầu thực tế của khách hàng. + Báo giá và xúc ti...