Khác

NOVOTEL SÀI GÒN
Công trình : NOVOTEL SÀI GÒN Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
APEC MANDELA MŨI NÉ
Công trình : APEC MANDELA MŨI NÉ Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
APEC MANDALA BẮC NINH
Công trình : APEC MANDALA BẮC NINH Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
PULLMAN HOTEL
Công trình : PULLMAN HOTEL Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
Pent Studio West Lake Hanoi
Công trình : Pent Studio West Lake Hanoi Năm thực hiện: 2020 Khu nhà ở được Đại Việt tham gia ở các hạng mục như Thang máy, lắp đặt hệ thống điều hòa tổng, điều hòa của khu, phân phối lắp đặt hệ thống máy phát điện công suất lớn cho khu....
Xem chi tiết
Khách sạn Khánh Hòa
Công trình : Khách sạn Khánh Hòa Năm thực hiện: 2020 Khu nhà ở được Đại Việt tham gia ở các hạng mục như Thang máy, lắp đặt hệ thống điều hòa tổng, điều hòa của khu, phân phối lắp đặt hệ thống máy phát điện công suất lớn cho khu....
Xem chi tiết