Khách sạn Khánh Hòa

Công trình : Khách sạn Khánh Hòa
Năm thực hiện: 2020
Khu nhà ở được Đại Việt tham gia ở các hạng mục như Thang máy, lắp đặt hệ thống điều hòa tổng, điều hòa của khu, phân phối lắp đặt hệ thống máy phát điện công suất lớn cho khu.