NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Công trình : NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
Năm thực hiện: 2019
Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa