Công nghiệp

Quảng Phong Việt Nam
Công trình : Quảng Phong Việt Nam Năm thực hiện: 2019 QD tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống máy nén khí, máy làm lạnh nước, bảo hành bảo trì toàn bộ hệ thống....
Xem chi tiết
Nosco- Vinalines
Công trình : Nosco-Vinalines Năm thực hiện: 2021 QD tham gia ở các hạng mục cung cấp vật tư, linh kiện, sửa chữa hệ thống 8 máy nén khí Compkorea 120Kw...
Xem chi tiết
TRỤ SỞ CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
Công trình : TRỤ SỞ CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ
Công trình : TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
SÂN BAY CÁT BI – HẢI PHÒNG
Công trình : SÂN BAY CÁT BI - HẢI PHÒNG Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
Công trình : NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
Công trình : BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẢI PHÒNG Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐÀ NẴNG
Công trình : TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐÀ NẴNG Năm thực hiện: 2019 Đại Việt tham gia ở các hạng mục lắp đặt hệ thống điều hòa...
Xem chi tiết